Nedoručená zásielka

Aj napriek našej snahe doručiť k vám zásielku čo najskôr a do konca lehoty na odoslanie, môže sa stať, že doručenie zásielky sa môže predĺžiť cez lehotu doručenia, alebo zásielka nemusí byť úspešne doručená.

Je potrebné, aby ste nám oznámili nedoručenie zásielky, ktorú očakávate. Na základe vášho podnetu preveríme stav zásielky. Ak sa jedná o zásielku, ktorá by už dávno mala byť na vašej adrese pristúpime k reklamácii. Zásielku sa pokúsime po overení adresy zaslať opäť.

Garantujeme vám vrátenie peňazí za nedoručenú zásielku v jej plnej výške.